Nieuwe regels voor brood

Bread in store

Nieuwe wettelijke regels per 1 juli 2022

Voor de consument moet het duidelijker worden welk soort brood er echt in het schap ligt.
Het broodschap zal er wat namen en etiketten betreft dus anders uitzien.

Volgens de nieuwe regels moet bij elk brood duidelijk vermeld worden om welk
type brood het gaat. Wit, bruin of volkeren en vooral ook waar het van gemaakt is.
De kleur van het brood is dus niet meer bepalend voor het type brood.
Een donker brood dat gemaakt is van bloem moet dus nu de benaming witbrood krijgen.

De nieuwe wet stelt niet alleen duidelijke eisen aan het vermelden van het soort brood maar ook aan de naamgeving van brood. Alleen granen die voldoende in het brood zitten, mogen ook in de naam genoemd worden. Tot slot is er een uitbreiding op het bekende heel of half brood. De luxere kleine broden heten voortaan midden brood of midden groot brood.

Wijziging benaming en declaratie verpakking

Met dit soort verplichte wijzigingen moet je snel en efficiënt kunnen schakelen. Op zoek naar het laatste
artwork, tijdsdruk en schakelen met verschillende stakeholders. De kans op fouten in het proces is dus des te groter. Hoe blijf je dan toch in control, bespaar je tijd en voorkom je chaos en hogere kosten?

Artwork Connect is de verbindende factor die het verpakkingsproces stroomlijnt – van het eerste ontwerp tot en met de online-publicatie en uiteindelijke productie.

Meer artikelen

Nieuws

Een mooi gesprek over Artwork Connect

Vertellen over de kracht van Artwork Connect, op hét kennisplatform voor de verpakkende industrie. Daar zeggen wij natuurlijk geen nee tegen. 😎  Zoals je misschien weet, is Artwork Connect een initiatief van ons familiebedrijf Volkers, al bijna 100 jaar expert in de wereld van verpakkingen. En het toonaangevende vakblad VerpakkingsManagement wilde daar graag meer over

Supermarket shelves
Nieuws

Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV)

De overheid heeft een vervolg gegeven aan het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Sinds 2022 geldt de nieuwe Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV). Met deze aanpak moet het voor de consument makkelijker worden om te kiezen voor gezonde voeding. En om ervoor te zorgen dat minder mensen te zwaar zijn of worden en hierdoor chronische ziekten ontwikkelen. De

Sunflower oil on shelve
Nieuws

Snel aanpassen van verpakkingen door grondstoffen tekort

Door schaarste en hoge prijzen van grondstoffen zoals o.a. koffie, granen, suiker en plantaardige oliën wordt je soms gedwongen om je verpakking snel aan te passen.